Categorie: Website

Vrolijk Pasen!

Vrolijk Pasen!

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

1 Johannes 4:7-10 

Hallo wereld!

Hallo en welkom! Na een aantal maanden niet geblogd te hebben heb ik besloten er weer mee te beginnen. Ik heb er weer heel veel zin in!

Ik zie jullie weer snel!

Hieronder een foto van waarschijnlijk het mooiste moment uit mijn leven 🙂

Damion

Doop Damion Gans